Tọa đàm về cuốn sách phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NDO - Sáng 30/3, Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật tổ chức Tọa đàm khoa học “Giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi tọa đàm sáng 30/3. (Ảnh: BÁ DŨNG)
Quang cảnh buổi tọa đàm sáng 30/3. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm; PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật…

Tọa đàm với hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu một số sở, ban, ngành tỉnh và cấp huyện, cấp xã trong tỉnh.

Tại tọa đàm, các đại biểu đều khẳng định, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, chuyển tải mạnh mẽ thông điệp, quyết tâm chính trị “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”; tỏ rõ sự kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, nội dung, quan điểm, tư tưởng tưởng mới trong tác phẩm có ý nghĩa cả về tư tưởng, lý luận và thực tiễn, luận giải đúng, đi thẳng vào vấn đề căn bản, cấp thiết nhất với nhiều dẫn chứng sinh động, lập luận chặt chẽ, thuyết phục. Từ đó khẳng định phòng chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng làm một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, cần sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng, sự kết hợp của cả hệ thống chính trị.

Nhiều tư tưởng, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng đã đúc kết, rút ra được nhiều bài học quý, trong đó có nhiều nội dung đã được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo Tổng Bí thư, mục tiêu của đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước”; việc xử lý tham nhũng, tiêu cực là để “trị bệnh cứu người”, “kỷ luật một vài người để cứu muôn người, truy tố một vụ để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực; từ đó để cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa là chính”.

Từ đó, tác phẩm của Tổng Bí thư đã chỉ ra phương châm của công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó giải pháp quan trọng là làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; đồng thời chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để bảo đảm “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực.

Tác phẩm cũng chỉ rõ, “Phòng, chống tiêu cực, mà trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng”, hay “để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”, phải xuất phát từ “cái gốc của mọi công việc”…

Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, phải thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình “như rửa mặt hằng ngày”. Cán bộ, đảng viên phải luôn tiền phong, gương mẫu trước mọi nhiệm vụ, “đảng viên đi trước, làng nước đi sau”.

Tọa đàm về cuốn sách phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm phát biểu tại buổi Tọa đàm. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm nhấn mạnh: “Trên cơ sở kết quả của Tọa đàm khoa học hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn tài liệu sinh hoạt chuyên đề về giá trị, ý nghĩa nội dung tác phẩm làm tài liệu sinh hoạt, học tập của các chi bộ, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh.

Các cấp ủy, địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt những nội dung cốt lõi của tác phẩm, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân cảm nhận sâu sắc quyết tâm chính trị của Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những nghiên cứu về lý luận, những nội dung tổng kết từ thực tiễn, những bài học kinh nghiệm sâu sắc được rút ra là cẩm nang để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách kiên quyết, kiên trì, quyết liệt, không dễ dàng, rất cam go nhưng không thể không làm. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trở thành xu thế, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân; là một trong những việc làm thiết thực, hiệu quả nhất để củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước”.