Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tránh phô trương, lãng phí trong tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

NDO - UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tiến hành bảo đảm trang trọng và thiết thực, ý nghĩa, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh.
0:00 / 0:00
0:00
Vượt qua khó khăn, đội ngũ giáo viên miền núi Quảng Ngãi luôn hết lòng vì học sinh thân yêu.
Vượt qua khó khăn, đội ngũ giáo viên miền núi Quảng Ngãi luôn hết lòng vì học sinh thân yêu.

Ngày 6/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Nam (20/11/1982-20/11/2022).

Theo đó, các hình thức tri ân nhà giáo diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11, gồm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại các nhà trường, phù hợp với thời gian, điều kiện, khả năng của từng đơn vị, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, an toàn, tăng cường việc rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của các nhà trường, cơ sở giáo dục.

Việc tổ chức các hoạt động này tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến công tác dạy và học của các nhà trường, cơ sở giáo dục.

Trong kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức thăm hỏi, tri ân các nhà giáo tiêu biểu đã và đang công tác tại địa phương; các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh cũng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam được tiến hành bảo đảm trang trọng và thiết thực, ý nghĩa, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh; thu hút được toàn thể nhà giáo, học sinh và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Đồng thời, thông qua các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, lễ kỷ niệm góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm và khẳng định sự đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo; khơi dậy tinh thần “hết lòng vì học sinh thân yêu”, thúc đẩy đội ngũ nhà giáo và toàn ngành hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ cao cả trong sự nghiệp “trồng người”.

Các hoạt động cũng hướng tới phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay có hiệu quả; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, học sinh.