Hoãn các hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Năm, 29-04-2021, 22:51
Một phiên giao dịch việc làm tại Hà Nội (Ảnh minh họa: HCES).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị hoãn tổ chức các hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, cần tăng cường thực hiện nghiêm quy định phòng, chống đại dịch đối với trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, các cơ sở trợ giúp xã hội, cai nghiện ma túy, chỉnh hình và phục hồi chức năng, giáo dục nghề nghiệp...

Ngày 29-4, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) ban hành văn bản số 1231/LĐTBXH-VP về việc hoãn tổ chức các hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19 gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở LĐ-TB và XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23-4-2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 28-4-2021 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và XH, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở LĐ-TB và XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện:

Tạm hoãn tổ chức tập huấn “Nghiệp vụ ngành lao động - thương binh và xã hội” từ ngày 5 đến7-5-2021 tại Hà Nội. Thời gian tổ chức sự kiện sẽ được thông báo sau.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo hoãn tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, sự kiện tập trung đông người và chương trình đi công tác tại các địa phương để phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới. Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức, Thủ trưởng đơn vị phải trực tiếp báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường hướng dẫn các cơ sở, địa phương quản lý, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 đối với trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở trợ giúp xã hội, Làng trẻ em SOS, cơ sở cai nghiện ma túy, bệnh viện, cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp,...

Bộ LĐ-TB và XH thông báo để các đơn vị, địa phương biết và thực hiện.

Cùng ngày, một số đơn vị trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như Trung tâm Lao động ngoài nước đã có thông báo tạm hoãn khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn cho người lao động đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc.

XUÂN ĐỨC