Góc biếm họa

Lạm thu đầu năm học

Thứ Bảy, 16-09-2017, 20:23

Năm học mới 2017-2018 đã bắt đầu, nhưng đáng tiếc, tình trạng lạm thu vẫn diễn ra, gây bức xúc dư luận.

Chùm tranh của các họa sĩ: TÍN NHƯỢNG, DUY LIÊN, MAI SƠN.

LÝ TRỰC DŨNG