Tiêu chí bảo đảm an toàn khi học sinh, sinh viên đến trường

NDO -

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và Quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục đại học, học viện, cao đẳng sư phạm và khu ký túc xá. 

Vệ sinh khử khuẩn các thiết bị, đồ dùng trong các lớp học. (Ảnh: DUY LINH)
Vệ sinh khử khuẩn các thiết bị, đồ dùng trong các lớp học. (Ảnh: DUY LINH)

Theo đó, với bậc mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trước khi học sinh đến trường, cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch giáo dục, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, y tế tại trường học; yêu cầu học sinh, cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch…

Khi học sinh đến trường phải bảo đảm học sinh được giao nhận tại cổng trường; kịp thời bổ sung trang thiết bị phòng dịch như nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay…; phân công cán bộ giám sát công tác phòng, chống dịch…

Khi kết thúc buổi học phải bảo đảm học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên giãn cách hợp lý, đeo khẩu trang khi rời trường trở về nhà.

Tương tự, với các trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm cũng phải đáp ứng các yêu cầu về xây dựng kịch bản giáo dục, giải pháp sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh; bảo đảm trang thiết bị phòng dịch; tuyên truyền với cán bộ, giảng viên, sinh viên về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch…

Với các khu ký túc xá phải phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch; thực hiện việc đeo khẩu trang và khi báo y tế; bố trí dung dịch sát khuẩn, thiết bị phục vụ vệ sinh…

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các quy định trên đã có sự tham vấn của Bộ Y tế.

Đến trường an toàn trong đại dịch