Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn (ngoài cùng bên phải) và ông Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong trao học bổng “Nâng bước thủ khoa” năm 2021 tặng các nữ sinh Phí Thị Kim Oanh (ngồi ghế) và Nguyễn Hồng Minh.

Trao học bổng “Nâng bước thủ khoa” tặng 70 sinh viên vượt khó học tốt

Năm nay, Ban Tổ chức chương trình đã xét chọn 70 sinh viên ở khu vực phía nam để trao học bổng “Nâng bước thủ khoa”. Trong đó, có 58 tân thủ khoa đầu vào năm học 2021-2022 và 12 sinh viên từng nhận học bổng năm học 2020-2021 nhưng đã tiếp tục có nhiều thành tích nổi bật về học tập.