Toàn cảnh lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 2/9/1945. (Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)
Toàn cảnh lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 2/9/1945. (Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

Thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945

NDO - Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng xem lại những thời khắc lịch sử của mùa thu năm 1945 qua các tài liệu lưu trữ của các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, Bảo tàng Hồ Chí Minh…
Thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945 ảnh 1

Quần chúng hoan hô Việt Minh chiếm Bắc Bộ phủ, ngày 19/8/1945. (Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

Thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945 ảnh 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Võ Nguyên Giáp trên ô-tô trong ngày Độc lập, ngày 2/9/1945. Ảnh: Võ An Ninh (Thuộc tài sản của Allision Thomas - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III sưu tầm).

Thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945 ảnh 3

Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. (Ảnh: TTXVN)

Thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945 ảnh 4

Đông đảo các tầng lớp nhân dân tề tựu về quảng trường Ba Đình trong sáng 2/9/1945. (Ảnh: TTXVN)

Thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945 ảnh 5

Phụ nữ thành thị và nông thôn trong lễ Độc lập. (Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945 ảnh 6

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 2/9/1945. (Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945 ảnh 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. (Ảnh: TTXVN)

Thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945 ảnh 8

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lễ đài. (Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945 ảnh 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. (Ảnh: TTXVN)

Thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945 ảnh 10

Chân dung Bác Hồ của ông Lê Ngọc, một thợ máy chữ tại Hà Nội. (Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)

back to top