Thanh tra 75 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp kéo dài ở Hà Nội

NDO -

Từ ngày 23-11 đến 25-12, Đoàn tranh tra liên ngành của Hà Nội do Thanh tra thành phố chủ trì sẽ thành lập bốn tổ công tác, tiến hành thanh tra 75 đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thủ đô. 

Các đơn vị sử dụng lao động ký biên bản công bố Quyết định thanh tra (Ảnh: BHXH Hà Nội).
Các đơn vị sử dụng lao động ký biên bản công bố Quyết định thanh tra (Ảnh: BHXH Hà Nội).

Hiện nay, các doanh nghiệp trên đang nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm (BH) thất nghiệp là 80,2 tỷ đồng. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích chính đáng của 2.462 người lao động.

Đây là nội dung chính trong lễ công bố Quyết định số 5466/QĐ-TTTP của Thanh tra thành phố Hà Nội về việc chấp hành Luật BHXH, BHYT tại một số đơn vị trên địa bàn Thủ đô.

Nằm trong danh sách thanh tra đợt này có một số doanh nghiệp, đơn vị như: Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC có số nợ hơn 24 tỷ đồng, kéo dài 28 tháng. Xí nghiệp Xây dựng công trình Cienco nợ 4,3 tỷ đồng, kéo dài 48 tháng.  Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà ở và đô thị Hà Nội nợ 2,3 tỷ đồng, kéo dài 20 tháng. Công ty Cổ phần Dược phẩm công nghệ cao Abipha nợ 2,4 tỷ đồng, kéo dài 11 tháng. Công ty Cổ phần Hassyu Việt Nam nợ hơn 2,6 tỷ đồng, kéo dài 40 tháng…

Theo đó, Thanh tra  Thành phố sẽ tiến hành thanh tra đánh giá việc thu, trích nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và việc chấp hành Luật BHXH, Luật BHYT của các đơn vị được thanh tra, xác định rõ số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, nguyên nhân và trách nhiệm, giải pháp khắc phục của đơn vị trong việc thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. 

Thời kỳ thanh tra từ 1-1-2019 cho đến thời điểm thanh tra. Thanh tra Thành phố thành lập Đoàn thanh tra liên ngành gồm bốn tổ công tác, gồm các cán bộ từ các cơ quan Thanh tra Nhà nước, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố, BHXH Thành phố. 

Căn cứ vào kết quả thanh tra, tùy theo mức độ, Đoàn tranh tra liên ngành của Thành phố sẽ đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm chính sách BHXH, BHYT. Hồ sơ của những đơn vị vi phạm ở mức độ nghiêm trọng sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý hình sự.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, BHXH cũng là một trong những lĩnh vực “nóng”,  với 270 nghìn doanh nghiệp, trốn đóng, nợ đóng và trục lợi BHXH, các vấn đề hưu trí, tử tuất, bảo hiểm thất nghiệp…

Vào cuối tháng 10, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã  phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 của cơ quan này. Trên cơ sở kế hoạch này và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra phù hợp với kế hoạch công tác giai đoạn 2021-2026 của địa phương theo các nội dung cụ thể.

Riêng nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực BHXH, tập trung thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH đối với các cơ quan BHXH, các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, chú trọng thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng BHXH kéo dài, số tiền nợ BHXH lớn.