Thành phố Hồ Chí Minh góp phần đáng kể vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước

NDO - Sáng 20/9, Ban Tuyên Giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh”.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi hội thảo.
Quang cảnh buổi hội thảo.

Mục đích Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các đại biểu cùng nhau nhìn nhận, đánh giá rõ hơn những kết quả cụ thể trong lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, đánh giá kết quả đạt được, mô hình mới, cách làm hay; hạn chế, khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra trong công tác lãnh đạo của Đảng đối với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy tốt vai trò phối hợp của gia đình với nhà trường, xã hội trong giáo dục thế hệ trẻ; việc xã hội hóa giáo dục đào tạo đạt kết quả tích cực; hệ thống giáo dục đào tạo ngoài công lập và sự phát triển ngày càng lớn mạnh của hệ thống các trường đại học, trong đó có Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần đáng kể vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố, cả nước…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Thanh Phong

Đến nay, ngành Giáo dục và Đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt nhiều thành tựu to lớn: Thành phố là một trong những địa phương đi đầu trong đổi mới giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội.

Ngân sách đầu tư vào giáo dục - đào tạo tăng hàng năm, đầu tư cơ sở vật chất theo quy hoạch, khang trang, từng bước hiện đại; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên ở các ngành học, bậc học.

Công tác đổi mới quản lý giáo dục đào tạo ngày càng đạt hiệu quả tích cực; công tác đổi mới phương pháp giảng dạy, coi trọng giáo dục nhân cách, lối sống, đạo đức, lý tưởng cho học sinh, sinh viên được quan tâm thực hiện thường xuyên…

Thành phố Hồ Chí Minh góp phần đáng kể vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước ảnh 1

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Thanh Phong cho biết thêm, thành phố đã phát huy tốt vai trò phối hợp của gia đình với nhà trường, xã hội trong giáo dục thế hệ trẻ; việc xã hội hóa giáo dục đào tạo đạt kết quả tích cực; hệ thống giáo dục đào tạo ngoài công lập và sự phát triển ngày càng lớn mạnh của hệ thống các trường đại học, trong đó có Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần đáng kể vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố, cả nước…

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận, phát biểu ý kiến xoay quanh những nội dung: Vai trò của các cấp ủy đảng đối với công tác chỉ đạo thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh; công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng trong các trường học và công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ, viên chức; các mô hình, cách làm, giải pháp hay và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý, giảng viên, giáo viên các trường học.

Thành phố Hồ Chí Minh góp phần đáng kể vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước ảnh 2

Tiến sĩ Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kết luận hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Lê Hồng Sơn cho biết, 41 bài tham luận, cùng những ý kiến phát biểu tại hội thảo đã khẳng định vai trò quan trọng của các cấp ủy đảng đối với công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29; giới thiệu cách làm sáng tạo, mô hình hay trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, cũng như những bài học kinh nghiệm về công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng trong trường học mà các địa phương đã thực hiện trong thời gian vừa qua.

Những ý kiến đóng góp tại hội thảo cũng sẽ được Ban Tổ chức tập hợp trình lên cấp trên để thành phố có cơ sở đề xuất thay đổi những cơ chế, quy định còn chồng chéo nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển giáo dục trong thời gian tới.