Ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền trung

NDO - Rất nhiều nội dung thiết thực đã được ký kết giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Đà Nẵng nhằm đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng kiểm định giáo dục và chia sẻ nguồn dữ liệu số.
0:00 / 0:00
0:00
Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác.
Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác.

Sáng nay (13/12) tại Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên để cùng tham gia giải quyết các vấn đề trong thực tiễn nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.

Theo đó, hai bên sẽ hợp tác triển khai trên hai lĩnh vực trọng tâm: Lĩnh vực đào tạo, bảo đảm chất lượng và kiểm định giáo dục; Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Thời gian thực hiện ký kết trong 5 năm.

Cụ thể, hai bên phối hợp tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh đại học chính quy; mời giảng viên của hai bên thỉnh giảng, tham gia các hội đồng, các khóa học, hội thảo, chuyên đề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng các chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục; phát triển, thúc đẩy chất lượng; hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong xếp hạng đại học; đối sánh chất lượng giáo dục và quản trị đại học; trao đổi sinh viên giữa các trường thành viên của hai bên; chia sẻ, khai thác chung cơ sở dữ liệu, tài liệu số phục vụ nghiên cứu và giảng dạy; phối hợp xây dựng khai thác dữ liệu thông.

Phối hợp thành lập nhóm chuyên gia tham vấn chính sách và tư vấn giải pháp cho các vấn đề thực tiễn trong phát triển kinh tế địa phương và doanh nghiệp; nghiên cứu các chính sách, giải pháp nhằm khôi phục và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19 cho các địa phương; tăng cường cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên; xây dựng và chia sẻ mạng lưới học giả, chuyên gia quốc tế nhằm tăng cơ hội trải nghiệm và học tập của sinh viên; đồng tổ chức các sự kiện quốc tế nhằm tăng cường cơ hội trải nghiệm và năng lực tổ chức, tham gia. Từ các nội dung trọng tâm này, các đơn vị trực thuộc của hai đơn vị sẽ xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể, tổ chức triển khai các hoạt động theo nội dung hợp tác.

Việc ký kết hợp tác này là hướng đi đúng và bắt kịp xu thế tăng cường hợp tác, phát triển; đáp ứng nhu cầu, lợi ích chung và thể hiện rõ nét vai trò, sứ mệnh của hai đơn vị trong tiên phong đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, góp phần phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phục vụ tích cực, hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của các vùng và cả nước.