Thanh Hóa hỗ trợ hơn 70 nghìn người thu nhập thấp tham gia bảo hiểm y tế

NDO - Ngày 27/8, tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết về ban hành Chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn quý IV năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII.

Thanh Hóa có 70.270 người thu nhập thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhất là bị tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nên cần được hỗ trợ để tiếp cận các dịch vụ y tế.

Tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết về ban hành Chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, quý IV năm 2022.

Theo đó, ngoài mức hỗ trợ 70% từ ngân sách Trung ương, tỉnh Thanh Hóa bố trí ngân sách hỗ trợ thêm 20% mức kinh phí tham gia bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh chưa tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2022. Thời gian thực hiện từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Dự kiến, tỉnh Thanh Hóa bố trí hơn 2,8 tỷ đồng từ ngân sách hỗ trợ 70.270 người thuộc các hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế, tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội, y tế hiệu quả cho đối tượng yếu thế trong xã hội.