Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế giảm so với năm 2021

Đến hết tháng 7 năm nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên cả nước đạt gần 16,9 triệu, chiếm khoảng 34,1% lực lượng lao động. Tuy nhiên, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế đều giảm so với năm 2021.
0:00 / 0:00
0:00
Tư vấn viên Bảo hiểm xã hội Hà Nội giới thiệu về bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân (Ảnh: HSS).
Tư vấn viên Bảo hiểm xã hội Hà Nội giới thiệu về bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân (Ảnh: HSS).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến ngày 31/7/2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội là gần 16,9 triệu trong cả nước, chiếm khoảng 34,1% lực lượng lao động và đạt 88% kế hoạch giao. Con số này tăng gần 334 nghìn người so với hết năm 2021.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 15,2 triệu người, tăng 451.024 người so với hết năm 2021. Hiện có hơn 91,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 87,6% dân số.

Đánh giá của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, tất cả các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế đều giảm so với năm 2021. Đặc biệt, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới đạt 58,4% so với kế hoạch năm 2022.

Trong tháng 7 năm nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục rà soát, tổng hợp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Cùng với đó, cơ quan này cũng chỉ đạo, đôn đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hợp Sở Y tế, các cơ sở khám-chữa bệnh triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNEID) đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đồng thời, kiểm tra, rà soát để cấp tạm ứng đối với các cơ sở y tế, bảo đảm kịp thời kinh phí phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.

Cụ thể, đến 31/7/2022, hệ thống công nghệ thông tin của ngành đã xác thực hơn 48.2 triệu thông tin nhân khẩu (bao gồm cả nhân khẩu có số chứng minh nhân dân và căn cước công dân) có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Toàn quốc đã có 7.308 cơ sở khám, chữa bệnh triển khai sử dụng căn cước công dân trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các tính năng, tiện ích mới và triển khai rộng rãi ứng dụng “VssID- Bảo hiểm xã hội số”.

Gần 26,4 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân được đăng ký, phê duyệt để đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID. Trong đó, có 737.807 người với 1.354.110 lượt sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã tăng so với cùng kỳ, nhưng tốc độ tăng còn chậm, nhất là bảo hiểm y tế vẫn giảm sâu so với thời điểm cuối năm 2021.
Việc khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn hạn chế. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện dừng không tiếp tục tham gia có xu hướng tăng.
Tổng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn ở mức cao.

Từ nay đến cuối năm 2022, toàn ngành phải phát triển 2.298.821 người tham gia bảo hiểm xã hội để hoàn thành kế hoạch đặt ra. Cụ thể, thu hút 1.350.465 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; 948.356 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.