Ưu tiên quyền lợi của người bệnh tham gia bảo hiểm y tế lên hàng đầu

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn đồng hành cùng ngành y tế. Các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chủ động tìm và triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở y tế, đặc biệt trong năm 2020, 2021 khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khi các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung cao độ mọi nguồn lực để chống dịch.
0:00 / 0:00
0:00
Hai ngành bàn cách giải quyết, tháo gỡ vướng mắc về thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Hai ngành bàn cách giải quyết, tháo gỡ vướng mắc về thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo đó, nhiều khó khăn, vướng mắc trong khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam từng bước được giải quyết, tạo thuận lợi cho các cơ sở y tế và bảo đảm quyền lợi tối đa cho người tham gia bảo hiểm y tế theo Luật định.

Chủ động tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền

Chiều 2/8, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Để chuẩn bị cho Hội nghị quan trọng này, trước đó Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cử các đoàn công tác xuống nắm bắt tình hình trực tiếp tại một số cơ sở khám, chữa bệnh tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai về việc tháo gỡ vướng mắc trong thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giai đoạn trước năm 2021.

Với mục tiêu chung là tạo điều kiện thuận lợi tối đa chăm sóc sức khỏe người dân, tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, Hội nghị chuyên đề về công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế lần này được tổ chức nhằm tạo điều kiện để hai ngành trao đổi, cung cấp thông tin và giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; đồng thời, định hướng giải quyết những vướng mắc thuộc về cơ chế chính sách đang được Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp thực hiện.

"Mục tiêu lớn nhất chúng ta hướng tới là bảo đảm nguồn kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế để tạo điều kiện tốt cho các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức cung ứng dịch vụ y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế, qua đó bảo đảm quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế theo đúng các quy định của pháp luật; mặt khác phải tối ưu hóa nguồn quỹ Bảo hiểm y tế, quản lý và sử dụng hiệu quả hơn nữa, đúng quy định của pháp luật nguồn kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế", Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh.

Theo đó, các vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, một số vấn đề đã được giải quyết nhanh chóng. "Đến thời điểm này, các chi phí chưa đủ điều kiện quyết toán trước năm 2020 đã được cơ bản giải quyết do vậy đã tháo gỡ rất nhiều khó khăn về kinh phí cho các cơ sở khám, chữa bệnh. Cơ quan Bảo hiểm xã hội không nợ chi phí khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế, các chi phí tồn đọng là do chưa đủ căn cứ đưa vào quyết toán theo quy định", Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Lê Văn Phúc cho biết.

Về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhằm bảo đảm kinh phí cho các cơ sở khám, chữa bệnh hoạt động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện quyết toán hằng quý để chuyển tiền thanh toán và tạm ứng kinh phí cho hoạt động quý sau. Giai đoạn dịch Covid-19, nhiều cơ sở khám, chữa bệnh khó khăn về kinh phí, đã được Bảo hiểm xã hội các địa phương thực hiện tạm ứng đầy đủ, nếu khó khăn, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được giải quyết...

Ưu tiên quyền lợi của người bệnh tham gia bảo hiểm y tế lên hàng đầu ảnh 1
Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá, cơ bản hai ngành đã đạt được sự đồng thuận trong giải quyết, tháo gỡ vướng mắc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá: "Về cơ bản, hai ngành đã đạt được sự đồng thuận, phối hợp chăm sóc sức khỏe người dân. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều vướng mắc phát sinh mà trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Y tế cũng như Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa thể bao phủ hết. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 phức tạp vừa qua, các vấn đề phát sinh trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa từng có tiền lệ nên chưa thể giải quyết dứt điểm".

Tiếp tục giải quyết vướng mắc về cơ chế, chính sách

Tổng hợp các vướng mắc cần tiếp tục xử lý, tháo gỡ, Trưởng Ban Lê Văn Phúc cho biết, đến thời điểm này, tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt trần thanh toán, vượt dự toán hoặc do một số nguyên nhân khác chưa được quyết toán do các địa phương đề nghị thanh toán bổ sung (tại 28 tỉnh, thành phố, 320 cơ sở khám, chữa bệnh) là 1.601 tỷ đồng. Các chi phí này đang được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích cực phân tích hồ sơ, phân loại để xác định các chi phí đủ điều kiện thanh toán, tổng hợp báo cáo Hội đồng quản lý xem xét cho phép đưa vào quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021.

Quá trình thẩm định cần có sự phối hợp chặt chẽ của cơ sở khám, chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế về chuẩn bị hồ sơ, chứng từ chịu trách nhiệm khi đề nghị thanh toán chi phí vượt tổng mức, vượt dự toán Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, là những khó khăn, vướng mắc thuộc về cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của các Bộ, Chính phủ, như: một số chi phí thuốc, vật tư y tế chưa được thanh toán cho các bệnh viện, thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật từ các máy mượn, máy đặt, máy xã hội hóa chưa chuyển đổi hình thức sở hữu theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

Đặc biệt, hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021, trong khi năm 2021 đã phát sinh một số vấn đề mới mang tính đặc thù, số lượt người đến khám, chữa bệnh giảm do tình hình dịch bệnh Covid-19 dẫn đến việc áp dụng xác định tổng mức thanh toán theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đã có những bất cập nhất định.

Tại nhiều cơ sở khám, chữa bệnh, chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế sau giám định cao hơn rất nhiều so với chi phí được quyết toán theo tổng mức thanh toán (có cơ sở chênh đến 15%-20%). Ngày 13/7/2022, Bộ Y tế đã có Tờ trình Chính phủ số 923/TTr-BYT đưa nội dung thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ.

Theo đó, việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện sau khi cơ quan Bảo hiểm xã hội giám định, thẩm tra và quyết toán theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật Bảo hiểm y tế đã được sửa đổi, bổ sung; không áp dụng tổng mức thanh toán quy định tại các khoản 4, 5, 6 Điều 24 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế...

Cùng thảo luận và thống nhất các giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh giữa hai ngành, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị các Vụ, Cục của Bộ Y tế nhanh chóng xác định danh mục công việc theo thẩm quyền, trách nhiệm của mình, đặt ra thời hạn xử lý cụ thể từng vấn đề, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho cơ sở y tế, bảo đảm quyền lợi của người bệnh.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh khẳng định: về nhóm khó khăn vướng mắc không phải xuất phát từ cơ chế chính sách, mà do phát sinh trong triển khai phối hợp thực hiện chính sách, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ sớm giải quyết.

Hai ngành cùng làm rõ các vướng mắc, cùng nhau xử lý dứt điểm. Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hợp các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục rà soát các chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa được thanh toán trước năm 2021, bảo đảm đủ hồ sơ, điều kiện để báo cáo, đề xuất với Hội đồng quản lý đưa vào quyết toán năm 2021 và cần xử lý dứt điểm, không kéo dài.

Tiếp tục chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh để thực hiện tạm ứng, quyết toán đúng quy định, bảo đảm tiến độ. Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với các Vụ, Cục của Bộ Y tế trong việc sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến những vướng mắc, bất cập thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế.