Thái Nguyên tăng cường cấp nước sinh hoạt cho người dân

NDO - Nhằm cải thiện và nâng cao đời sống người dân nông thôn, từ nay đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên đầu tư Dự án cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn với số vốn hơn 108 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa 23 công trình cấp nước, đưa tỷ lệ 98% dân số nông thôn (tăng 3% so hiện nay) được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
0:00 / 0:00
0:00
Từ năm 2021 người dân xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên được sử dụng nước hợp vệ sinh do tỉnh đầu tư.
Từ năm 2021 người dân xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên được sử dụng nước hợp vệ sinh do tỉnh đầu tư.

Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thái Nguyên Nguyễn Văn Trường cho biết: Để nâng cao hiệu quả đầu tư, trước khi phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư, các cơ quan chức năng của tỉnh đã khảo sát thực tế từng vị trí, công trình, thực trạng sử dụng nước sinh hoạt của người dân để quyết định lập danh mục xây mới 6 công trình, sửa chữa 17 công trình để cấp nước bền vững và ổn định cho gần 11 nghìn hộ dân.

Hiện nay, các cơ quan chức năng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khi tỉnh cấp vốn là tiến hành ngay các thủ tục theo quy trình và tiến hành đầu tư xây mới, sửa chữa các công trình theo danh mục đã được phê duyệt.

Cùng với việc thực hiện Dự án cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn, tỉnh Thái Nguyên tiến hành rà soát tổng số 250 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó chỉ đạo chính quyền cơ sở khắc phục khó khăn, hạn chế về năng lực quản lý; tạo nguồn thu từ công trình cấp nước ở nông thôn để có kinh phí duy tu, bảo dưỡng công trình; tuyên truyền nâng cao ý thức bảo quản công trình và sử dụng nước nhằm phát huy giá trị của công trình đã được đầu tư.