Thái Bình kết nối, giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch

NDO - Chiều 5/12, tại Khu du lịch sinh thái Cồn Đen (xã Thái Đô, huyện Thái Thụy), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị giới thiệu, kết nối sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Ký kết hợp tác, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm OCOP giữa đại diện một số doanh nghiệp du lịch và một số cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP.
Ký kết hợp tác, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm OCOP giữa đại diện một số doanh nghiệp du lịch và một số cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP.

Hội nghị kết nối, giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch năm nay có sự tham gia của chủ thể cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên toàn tỉnh Thái Bình với tổng số 36 sản phẩm các loại của 7 huyện.

Đến nay, tỉnh Thái Bình đã có 64 sản phẩm OCOP (trong đó có 32 sản phẩm đạt 4 sao, 32 sản phẩm xếp hạng 3 sao).

Tỉnh Thái Bình tập trung phát triển các sản phẩm OCOP có xuất xứ từ nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ du lịch có lợi thế trên địa bàn tỉnh theo hướng đổi mới, sáng tạo, tập trung liên kết, phát huy nội lực do các tổ chức kinh tế OCOP tại cộng đồng thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết: Hoạt động kết nối sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch là hướng đi đúng đắn, đã góp phần đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh.

Qua đó, khuyến khích các cơ sở OCOP tích cực đầu tư, nâng cao chất lượng, tạo dựng thương hiệu sản phẩm, từ đó nâng cao số lượng, giá trị sản phẩm tiêu thụ và thu nhập của người dân.

Tỉnh khuyến khích phát triển các điểm du lịch sinh thái cộng đồng, hỗ trợ các hộ làm du lịch cộng đồng; phát triển và quảng bá các sản phẩm dịch vụ du lịch nông nghiệp, nông thôn, trải nghiệm đời sống cùng người dân địa phương trên cơ sở phát huy thế mạnh đặc thù của từng vùng, từng nghề truyền thống; đẩy mạnh việc phát triển các làng nghề truyền thống gắn với các tour du lịch cộng đồng theo chuyên đề.

Đến năm 2030, các sản phẩm tham gia OCOP trên địa bàn Thái Bình sẽ được ưu tiên phát triển theo chiều hướng tạo nên tính mới, đột phá trên cơ sở nguồn lực sẵn có của cộng đồng (nguyên liệu, lao động, nguồn vốn); sản phẩm tham gia chương trình OCOP phải đa dạng các ngành nghề, nhóm sản phẩm trong toàn tỉnh.