#không công bố thông tin

Vi phạm công bố thông tin, Công ty Kho vận Petec bị phạt 70 triệu đồng
16:29 24/03/2022

Ngày 24/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Kho vận Petec, số tiền 70 triệu đồng, do không công bố thông tin, công bố thông tin không đúng hạn đối với nhiều tài liệu: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, nghị quyết đại hội đồng cổ đông...

Phạt 155 triệu đồng đối với 2 nhà đầu tư vì không công bố thông tin
19:05 07/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với 2 nhà đầu tư, gồm: Công ty cổ phần CMC và ông Nguyễn Xuân Thủy, với tổng số tiền phạt là 155 triệu đồng, do không công bố thông tin phải công bố đối với nhiều tài liệu; không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Công ty Cadovimex bị phạt 70 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin
19:36 22/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex, số tiền 70 triệu đồng, vì đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với nhiều tài liệu: báo cáo tài chính, nghị quyết đại hội đồng cổ đông...

Không công bố thông tin, 2 nhà đầu tư bị phạt 200 triệu đồng
17:27 11/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra các quyết định xử phạt hành chính 2 nhà đầu tư là Công ty cổ phần Quốc tế Holding và ông Dương Văn Việt, với tổng số tiền 200 triệu đồng do các vi phạm: không công bố thông tin phải công bố, không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Thaiholdings bị phạt 260 triệu đồng vì giao dịch không báo cáo
18:06 26/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định phạt hành chính Công ty cổ phần Thaiholdings, số tiền 260 triệu đồng, vì không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch; đồng thời, phạt một nhà đầu tư cá nhân 15 triệu đồng, do báo cáo không đúng thời hạn kết quả thực hiện giao dịch.