Không công bố thông tin, hai nhà đầu tư bị phạt 155 triệu đồng

NDO -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính hai nhà đầu tư, là Công ty cổ phần Sữa Hà Nội và ông Quách Đình Việt Anh, với tổng số tiền phạt 155 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố theo quy định các tài liệu: báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trị công ty...; không công bố thông tin khi có thay đổi số cổ phiếu sở hữu có quyền biểu quyết...

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (địa chỉ trụ sở chính tại Km9, đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 472/QĐ-XPVPHC, số tiền 85 triệu đồng, do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Sữa Hà Nội không công bố thông tin đối với Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020, 2019, 2018, 2017 đã được kiểm toán, BCTC bán niên soát xét năm 2020, 2019, Báo cáo thường niên năm 2020, 2019, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017;

Công bố thông tin không đúng thời hạn đối với BCTC quý II/2019, Báo cáo thường niên năm 2018, BCTC bán niên đã được soát xét năm 2016, BCTC năm 2016 đã được kiểm toán, BCTC bán niên đã được soát xét năm 2017;

Báo cáo không đúng thời hạn đối với BCTC kiểm toán năm 2015, Báo cáo thường niên năm 2015, BCTC quý I/2016, quý II/2016, quý III/2016, BCTC bán niên năm 2016 đã được soát xét, BCTC bán niên năm 2017, BCTC năm 2016 đã được kiểm toán, BCTC quý IV/2016, Báo cáo thường niên năm 2016 và BCTC quý I/2017.

* Ông Quách Đình Việt Anh (địa chỉ tại phố Hữu Nghị, Vụ Bản, Lạng Sơn, Hòa Bình), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 920/QĐ-XPVPHC, số tiền 70 triệu đồng, vì không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Trước đó, ngày 27/9/2019, ông Quách Đình Việt Anh đã thực hiện giao dịch mua 78.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần SPI (mã chứng khoán: SPI), dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 785.000 cổ phiếu (4,66%) lên 863.000 cổ phiếu (5,13%) và trở thành cổ đông lớn của SPI.

Ngày 1/10/2019, ông Quách Đình Việt Anh đã thực hiện giao dịch bán 26.200 cổ phiếu, dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu giảm từ 863.000 cổ phiếu (5,13%) xuống còn 836.800 cổ phiếu (4,977%) và không còn là cổ đông lớn của SPI. 

Tuy nhiên, ông Quách Đình Việt Anh đã không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.