#hệ thống chính trị

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
18:10 17/03/2022

Ngày 17/3, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”.

Hà Nội tập trung nâng cao chất lượng công tác cán bộ
16:10 28/12/2021

Sáng 28/12, Ban Chỉ đạo Chương trình số 1 của Thành ủy Hà Nội về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới
19:43 28/10/2021

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" (Kết luận số 21-KL/TW).

Kiên Giang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc cấp căn cước công dân
10:35 17/04/2021

Sáng 17-4, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang, Nguyễn Văn Hiền cho biết: Để đẩy mạnh việc cấp căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra, Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang đã có công văn chỉ đạo cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.