#báo cáo sai hạn

Phạt 2 nhà đầu tư 60 triệu đồng vì báo cáo sai hạn
16:36 19/08/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính 2 nhà đầu tư cá nhân, tổng số tiền 60 triệu đồng, với các vi phạm: báo cáo, công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch; lý do không thực hiện được giao dịch.