Báo cáo sai hạn, Công ty Phát triển Đô thị Từ Liêm bị phạt 70 triệu đồng

NDO -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm, số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với nhiều tài liệu: báo cáo tài chính soát xét bán niên, báo cáo tài chính kiểm toán…

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (địa chỉ trụ sở chính tại tầng 2A, No9B1, khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 14/QĐ-XPVPHC, số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chưa công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh các tài liệu:

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tại các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020, Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021.