Báo cáo sai hạn, Công ty Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn bị phạt 70 triệu đồng

NDO -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 70 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn, do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định nhiều tài liệu như: báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trị công ty...

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn (địa chỉ tại lầu 3, tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ chí Minh), bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo Quyết định số 112/QĐ-XPVPHC, số tiền 70 triệu đồng, do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã soát xét, về giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2017;

Cùng với đó, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; Giải trình chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán, ý kiến kiểm toán ngoại trừ, chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 và năm 2019 trên 10% và chuyển từ lỗ sang lãi trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét.