Dược phẩm Trung ương 2 bị phạt 70 triệu đồng vì báo cáo sai hạn

NDO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, với số tiền phạt 70 triệu đồng, do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật nhiều tài liệu: Giải trình ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính, Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, Báo cáo tình hình quản trị công ty…
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 5/12/2022, đã ban hành Quyết định số 412/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (địa chỉ tại số 9 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), số tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu sau: Giải trình ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính quý I/2021 so với cùng kỳ năm ngoái, Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính quý II/2021 so với cùng kỳ năm ngoái, Giải trình ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021, Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính quý III/2021 so với cùng kỳ năm ngoái, Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính quý IV/2021 so với cùng kỳ năm ngoái, Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán so với cùng kỳ năm ngoái, Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính quý I/2022 so với cùng kỳ năm ngoái, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109113 thay đổi lần thứ 15 ngày 16/11/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/DPTƯ2 ngày 1/4/2022 hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét, Báo cáo thường niên năm 2020, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2021, Báo cáo thường niên năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.