Báo cáo sai hạn, Công ty Xây lắp Thương mại 2 bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 17/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại 2 với số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn nhiều tài liệu.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại 2 (địa chỉ tại 36 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạch, TP Hồ Chí Minh), bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo Quyết định số 42/QĐ-XPVPHC, số tiền 70 triệu đồng, do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại 2 đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2020.