Sẽ hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia chương trình lao động nông nghiệp ở Australia

NDO -

Việt Nam và Australia sẽ ký Bản ghi nhớ về hỗ trợ công dân nước ta tham gia chương trình lao động nông nghiệp ở Australia.

Ảnh minh họa: Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Australia.
Ảnh minh họa: Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Australia.

Ngày 23/3, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký ban hành Quyết định số 379/QĐ-TTg về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Australia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia chương trình lao động nông nghiệp ở Australia.

Theo đó, phê duyệt nội dung dự thảo “Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Australia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Australia” theo đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 14/TTr-LĐTBXH ngày 18/3/2022.

Ủy quyền lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thay mặt Chính phủ Việt Nam ký “Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Australia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Australia” với đại diện Chính phủ Australia.

Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện; theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện Bản ghi nhớ nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

* Theo thông tin từ phía Australia, phía bạn dự kiến tiếp nhận lao động Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp với số lượng khoảng 1.000 lao động/năm.
Với người lao động theo chương trình này, mức lương cơ bản (chưa trừ chi phí sinh hoạt) từ 3.200 đô-la Australia (AUD) - 4.000 AUD/tháng (tương đương khoảng 52,8 triệu đồng - 66 triệu đồng/tháng. Đây là mức thu nhập được đánh giá là cao so với các thị trường khác tiếp nhận lao động nước ta.
Australia có nền kinh tế phát triển, với nền nông nghiệp hiện đại. Việc hợp tác lao động với quốc gia này giúp người lao động Việt Nam sang làm việc không chỉ có thu nhập tốt, điều kiện làm việc bảo đảm mà còn là cơ hội cho người lao động học tập được các kiến thức, kỹ năng, khoa học công nghệ tiên tiến. Đồng thời, chương trình đáp ứng nhu cầu về sử dụng nhân lực của Australia, có lợi cho cả hai quốc gia.

Lao động và việc làm