Quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV diễn ra trong tình hình đất nước 9 tháng qua đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều dấu ấn nổi bật, khá toàn diện, qua đó tạo thêm thuận lợi, thời cơ để phát triển.
0:00 / 0:00
0:00

Tuy nhiên, thời gian còn lại của năm 2022 và năm 2023, chúng ta tiếp tục đối mặt nhiều thách thức, khó khăn, có thể làm chậm lại quá trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, những biến động phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế và an ninh-chính trị thế giới; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; các yếu tố rủi ro, bất định gia tăng; áp lực lạm phát, biến động lãi suất, tỷ giá, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp… đang là những thách thức lớn đối với nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế đất nước.

Trước thực trạng đó, các đại biểu Quốc hội đã dành nhiều thời gian xem xét, thảo luận và thẳng thắn chỉ ra, phân tích những hạn chế cần quyết liệt khắc phục. Nhiều vấn đề được nêu lên, thảo luận tại nghị trường, đáng chú ý là: Mặc dù Chính phủ đã quyết liệt triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội song kết quả còn khiêm tốn. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội, một trong các chỉ tiêu rất quan trọng phản ánh khả năng cạnh tranh của nền kinh tế… đạt thấp hơn so với mục tiêu. Xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước không sát thực tế, còn quá thận trọng đã làm giảm không gian của chính sách tài khóa. Tiến độ giải ngân, chi đầu tư phát triển tiếp tục chậm, là điểm nghẽn chưa được giải quyết hiệu quả.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV diễn ra trong tình hình đất nước 9 tháng qua đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều dấu ấn nổi bật, khá toàn diện, qua đó tạo thêm thuận lợi, thời cơ để phát triển. Tuy nhiên, thời gian còn lại của năm 2022 và năm 2023, chúng ta tiếp tục đối mặt nhiều thách thức, khó khăn, có thể làm chậm lại quá trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Việc triển khai các dự án quan trọng quốc gia, như: Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc-nam phía đông giai đoạn 2017-2020; Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1… còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án.

Quốc hội chỉ ra: Kinh tế phục hồi nhưng cộng đồng doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn; công nghiệp hỗ trợ, mức độ liên kết doanh nghiệp nội ngành, liên ngành và liên kết giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI còn hạn chế. Nguồn cung và giá xăng dầu trong nước bất ổn, liên tục tăng đã gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp và đời sống người dân. Ðáng chú ý, việc xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém, các dự án, doanh nghiệp kém hiệu quả, thua lỗ chưa có chuyển biến thực chất… Ngoài ra, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp có giai đoạn tăng nóng, cơ cấu thị trường thiếu cân đối; chất lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chưa cao; sử dụng vốn huy động qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sai mục đích, thiếu minh bạch…

Ðể xử lý những bất cập nêu trên, Quốc hội thống nhất cùng Chính phủ nhiều quyết sách quan trọng. Trong đó, quyết tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh. Ðẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế. Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Ðẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Thực hiện chức năng lập pháp của mình, Quốc hội đã xem xét, thông qua 6 dự án Luật, nhiều dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án Luật cùng nhiều văn bản quan trọng khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước, của từng địa phương, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm an sinh xã hội của người dân.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, khoa học, phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi đã thu hút được sự quan tâm, theo dõi, kỳ vọng của nhân dân và cử tri cả nước. Các đại biểu Quốc hội, các thành viên Chính phủ, trong đó Thủ tướng Chính phủ cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ đã thảo luận, tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề đặt ra từ cuộc sống. Phiên chất vấn cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều yếu kém, thách thức, cần có quyết tâm cao, giải pháp đột phá để xử lý hiệu quả.

Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021". Theo đó, các đại biểu Quốc hội khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những lĩnh vực, những địa bàn đang để xảy ra tình trạng lãng phí. Quốc hội tập trung phân tích hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nêu ra nguyên nhân, xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quan trọng này trong thời gian tới.

Sau hơn 20 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, khoa học, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã kết thúc tốt đẹp. Kỳ họp đã thể hiện đậm nét những quyết sách kịp thời cả về lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Qua đó sẽ tiếp thêm sức mạnh để cả nước tiếp tục nỗ lực vươn lên, vượt qua thách thức, phát triển kinh tế, bảo đảm tốt an sinh xã hội cho người dân.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022 và năm 2023 đặt ra là rất nặng nề. Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chủ động, tích cực, đồng hành, ủng hộ của cả hệ thống chính trị, thì vai trò, tinh thần đoàn kết của nhân dân, cử tri cả nước là rất quan trọng. Từ đó, tạo ra sức mạnh nội lực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo nền tảng thực hiện thành công phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 được Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đề ra.

Sau hơn 20 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, khoa học, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã kết thúc tốt đẹp. Kỳ họp đã thể hiện đậm nét những quyết sách kịp thời cả về lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Qua đó sẽ tiếp thêm sức mạnh để cả nước tiếp tục nỗ lực vươn lên, vượt qua thách thức, phát triển kinh tế, bảo đảm tốt an sinh xã hội cho người dân.