Quy mô giáo dục Thủ đô Hà Nội

NDO - Hà Nội là địa phương có quy mô mạng lưới giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2,2 triệu học sinh, gần 140 nghìn giáo viên. 
Quy mô giáo dục Thủ đô Hà Nội ảnh 1