Thủ tướng Chính phủ tham quan hệ thống ứng dụng cơ sở dữ liệu trong thực tiễn.

Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 1-7, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức được vận hành, ghi dấu mốc quan trọng trong công tác điều hành và phát triển đất nước. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là đơn vị đầu tiên ngoài ngành Công an được lựa chọn để triển khai dịch vụ kết nối và xác thực dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.