Phát triển đô thị Hà Nội kết nối với các tỉnh, thành phố

Với định hướng kết nối với các tỉnh, thành phố chung quanh để hình thành động lực phát triển kinh tế Vùng đồng bằng sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ tập trung đầu tư xây dựng phát triển theo định hướng quy hoạch, hình thành một số cực tăng trưởng mới, xây dựng mô hình phát triển thành phố thuộc Thủ đô.
0:00 / 0:00
0:00
Dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội.
Dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội.

Nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, triển khai các công tác về quy hoạch. Đến nay, thành phố đã hoàn thành quy hoạch chung, phủ kín quy hoạch phân khu..., tạo thuận lợi cho công tác quản lý đô thị, đất đai, đầu tư, xây dựng, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Việc đẩy mạnh đầu tư phát triển đô thị, huy động đa dạng các nguồn lực xã hội tham gia vào đầu tư phát triển đô thị đã nhanh chóng tạo nên diện mạo mới cho đô thị Thủ đô. Công tác quy hoạch, phát triển không gian, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đặc biệt chú trọng, nhất là hệ thống đường vành đai, trục hướng tâm, cầu đường bộ, gắn với nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng và hạ tầng xã hội. Công tác quản lý, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường được tăng cường, cơ sở hạ tầng dần được hoàn thiện và hiện đại hóa, vấn đề nhà ở cho nhân dân được cải thiện. Các khu đô thị mới hiện đại được hình thành, góp phần giảm tải dân số khu vực nội đô.

Phát biểu tại Hội nghị Đô thị toàn quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, thành phố cũng nhận thức rõ công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị thời gian qua vẫn còn những khó khăn và thách thức; chưa định hình rõ vai trò là trung tâm, động lực tăng trưởng và phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Tốc độ đô thị hóa chưa đạt mục tiêu đề ra; công tác quản lý, kiểm soát dân số khu vực nội đô còn nhiều hạn chế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ, thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, triển khai các công tác, chương trình trọng điểm có kế hoạch; nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đầu tư, đất đai, nhà ở,... để tạo hành lang pháp lý, thúc đẩy phát triển bền vững. Đáng chú ý, thành phố sẽ kiến nghị nghiên cứu xây dựng điều chỉnh Luật Thủ đô, luật điều chỉnh về quy hoạch đô thị và nông thôn, quản lý phát triển đô thị, tái thiết đô thị, Luật Đất đai, Luật Nhà ở,...

Cùng với đó, Hà Nội sẽ khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, chương trình phát triển, tái thiết đô thị, quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tích hợp, liên kết đồng bộ, đồng thời với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan, làm cơ sở pháp lý, công cụ để đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng phát triển.

Thành phố cũng sẽ triển khai một số nhiệm vụ đầu tư xây dựng phát triển theo định hướng quy hoạch; hình thành một số cực tăng trưởng mới, xây dựng mô hình phát triển thành phố thuộc Thủ đô bảo đảm kết nối với các tỉnh, thành phố chung quanh để hình thành động lực phát triển kinh tế vùng. Tập trung nguồn lực phát triển, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của Thủ đô một cách tổng thể, hiện đại; phát triển hệ thống giao thông huyết mạch có tính kết nối với các đô thị vệ tinh và kết nối vùng nội vùng và liên vùng, trong đó tuyến đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô là nhiệm vụ trọng tâm.