Phát huy vai trò đội công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở

NDO - Ngày 23/11, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động đội công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở giai đoạn 2017-2022.
0:00 / 0:00
0:00
Trao Giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành xuất sắc trong công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở giai đoạn 2017-2022.
Trao Giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành xuất sắc trong công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở giai đoạn 2017-2022.

Hiện, toàn tỉnh Đắk Nông có 18 đội công tác, hoạt động tại 5 huyện và thành phố Gia Nghĩa, với 76 thành viên.

Qua 5 năm hoạt động, các đội công tác đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể, hội quần chúng, lực lượng vũ trang tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước đến với nhân dân; phát hiện, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Các đội công tác tích cực tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Qua đó, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Lưu Văn Trung lưu ý, các cấp ủy Đảng nơi có đội công tác tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng nội dung hoạt động, quán triệt kịp thời, toàn diện nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng tại cơ sở để phát huy kết quả cao nhất trên thực tiễn.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác vận động quần chúng, trọng tâm là hướng về cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc, các điểm dân di cư tự do, khu dân cư xa trung tâm, biên giới.

Các đội công tác xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế địa phương; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên bám, nắm địa bàn có các giải pháp vận động phù hợp...

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 15 cá nhận vì đã có nhiều thành xuất sắc trong công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở giai đoạn 2017-2022.