Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31

NDO -

20 giờ ngày 12/5, Lễ khai mạc SEA Games 31 với chủ đề: “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” đã diễn ra cùng những màn trình diễn ánh sáng kết hợp với âm nhạc và nghệ thuật đặc sắc. 

(Ảnh: Trần Hải)
(Ảnh: Trần Hải)

Màn pháo hoa rực rỡ trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình đánh dấu thời khắc Khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

phaohoa_DK-1652369121659.jpg
 (Ảnh: Đăng Khoa)
phaohoa_td-1652369120674.jpg
 (Ảnh: Thành Đạt)
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
 (Ảnh: Trần Hải)

Thắp lửa SEA Games

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
 (Ảnh: Trần Hải)
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
 (Ảnh: Thành Đạt)
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
  (Ảnh: Trần Hải)
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -2
 (Ảnh: Khiếu Minh)
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
 (Ảnh: Thành Đạt)

Màn múa Chung một dòng chảy

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
(Ảnh: Trần Hải) 
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
 (Ảnh: Thành Đạt)

Đoàn thể thao các nước

Đoàn thể thao Việt Nam

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
 (Ảnh: Khiếu Minh)
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
 (Ảnh: Thành Đạt)
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
 (Ảnh: Thành Đạt)   
vietnam1-1652364806015.jpg
 (Ảnh: Thành Đạt)
vietnam2-1652364806484.jpg
 (Ảnh: Thành Đạt) 

Đoàn thể thao Timor Leste

timo1-1652365204611.jpg
  (Ảnh: Thành Đạt) 

Đoàn thể thao Thái Lan 

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
 (Ảnh: Thành Đạt) 

Đoàn thể thao Singapore 

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
 (Ảnh: Thành Đạt) 

Đoàn thể thao Philippines

philip_dl-1652366739517.jpg
 (Ảnh: Duy Linh)

Đoàn thể thao Myanmar

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
  (Ảnh: Thành Đạt)  

Đoàn thể thao Malaysia

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
 (Ảnh: Thành Đạt)

Đoàn thể thao Lào 

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
(Ảnh: Thành Đạt)   

Đoàn thể thao Indonesia 

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
 (Ảnh: Thành Đạt)  

Đoàn thể thao Campuchia

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
 (Ảnh: Thành Đạt)  

Đoàn thể thao Brunei

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
(Ảnh: Trần Hải)

Hình ảnh bản đồ Tổ quốc Việt Nam

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
 (Ảnh: Khiếu Minh)
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -1
  (Ảnh: Khiếu Minh)

Hồn Sen Việt

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
(Ảnh: Khiếu Minh)
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -1
(Ảnh: Trần Hải)
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -2
(Ảnh: Thành Đạt)
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
 (Ảnh: Trần Hải)

Việt Nam xin chào

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
 (Ảnh: Duy Linh)
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
 (Ảnh: Duy Linh)
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
 (Ảnh: Đăng Khoa) 
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -1
(Ảnh: Khiếu Minh)

Nghi lễ chào cờ tại Lễ khai mạc SEA Games 31 

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -0
Nghi lễ chào cờ tại Lễ khai mạc SEA Games 31. (Ảnh: Trần Hải)
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -1
 (Ảnh: Trần Hải)
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 -2
 (Ảnh: Duy Linh)