Người Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn do Covid-19 được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ

Thứ Hai, 13-09-2021, 13:43
Đoàn cán bộ y tế TP Hải Phòng lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch ngày 12/9.

Hơn 3,3 tỷ đồng là số kinh phí vừa được UBND TP Hải Phòng quyết định hỗ trợ đợt 2 các gia đình là người Hải Phòng đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sáng 13/9, UBND TP Hải Phòng đã công bố Quyết định số 2600/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ đợt 2 đối với các gia đình là người Hải Phòng đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Theo đó, 1.681 hộ dân là người Hải Phòng đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn được hỗ trợ đợt 2 với mức 2 triệu đồng/hộ. Tổng số tiền hỗ trợ đợt 2 là 3,362 tỷ đồng, được trích từ nguồn kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.

Trước đó, giữa tháng 8/2021, TP Hải Phòng cũng đã quyết định và chuyển kinh phí đợt 1 hỗ trợ người Hải Phòng đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh với mức 2 triệu đồng/hộ.

Trong đợt hỗ trợ đợt 2 này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hải Phòng sẽ chuyển kinh phí trực tiếp tới các hộ gia đình người Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh thông qua tài khoản cá nhân.

Đối với các hộ gia đình không có tài khoản cá nhân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng chuyển kinh phí tới Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh để phối hợp với Hội đồng hương Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh thực hiện việc chuyển kinh phí tới hộ gia đình.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng tiếp tục phối hợp với Ban Liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh rà soát, lập danh sách các hộ gặp khó khăn đề nghị TP Hải Phòng hỗ trợ bổ sung.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19
NGÔ QUANG DŨNG