Nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua

Ngày 25/3, tại Đà Nẵng, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và ký giao ước thi đua năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo năm thành phố trực thuộc Trung ương cùng ký kết giao ước thi đua năm 2023
Lãnh đạo năm thành phố trực thuộc Trung ương cùng ký kết giao ước thi đua năm 2023

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi thua-Khen thưởng Trung ương; đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương dự và chủ trì Hội nghị; cùng dự có lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết: năm 2022, tình hình kinh tế-chính trị thế giới có nhiều biến động, phức tạp, khó lường; lạm phát tăng cao, giá xăng dầu, các yếu tố đầu vào biến động mạnh; biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ bất thường đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các địa phương cũng như đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân nói chung và việc thực hiện các nội dung ký kết giao ước thi đua của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương nói riêng.

Nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua ảnh 1

Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và ký giao ước thi đua năm 2023 giữa 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của Trung ương, sự chỉ đạo, điều hành chủ động, hiệu quả, linh hoạt và quyết liệt của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các thành phố, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân 5 thành phố đã triển khai thực hiện tốt mục tiêu kép và các giải pháp về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19; kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nhanh, kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19, nhất là các hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Các thành phố cũng tập trung giải quyết nhiều vấn đề lớn về quy hoạch, hạ tầng đô thị, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, thiên tai, bão lũ, an ninh trật tự...; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Trung ương và thành phố. Củng cố kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước từ thành phố đến cơ sở với nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Tình hình kinh tế-xã hội của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương có sự bứt phá so với năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, tỷ lệ đóng góp của 5 thành phố vào GDP của cả nước năm 2022 là hơn 34%, tổng thu ngân sách chiếm 52% tổng thu ngân sách của cả nước...

Năm 2022, Đà Nẵng vinh dự được chọn làm Cụm trưởng Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Với sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, sự giúp đỡ nhiệt tình, có hiệu quả của Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các thành phố bạn, Đà Nẵng đã nỗ lực làm tròn trách nhiệm Cụm trưởng, đóng góp vào các hoạt động chung của Cụm thi đua.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế hiện có nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng tại địa phương. Đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng phong trào thi đua nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình đột phá theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ và chủ đề năm của từng thành phố.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó 3 điểm nổi bật là thu ngân sách chiếm 52% của cả nước; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và mỗi thành phố đều có hình thức lan tỏa phong trào thi đua nhằm xây dựng xã hội an toàn, tốt đẹp, khích lệ niềm tự hào của người dân. Kết quả phong trào thi đua 5 thành phố đã đóng góp quan trọng để cả nước hoàn thành 14/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Ngoài những phong trào thi đua toàn quốc, mỗi thành phố cần lựa chọn, phát động các đợt thi đua ngắn hạn để giải quyết những việc khó, việc mới, trọng tâm của thành phố. Tuy là riêng nhưng được tổng hợp, đánh giá vào thi đua chung.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, năm 2023, 5 thành phố đã lựa chọn chủ đề sát thực, khả thi để phát động phong trào thi đua với một khí thế mới, quyết tâm chính trị cao hơn. Đây cũng là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ các thành phố; triển khai Luật Thi đua-Khen thưởng (sửa đổi); kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc”…

Do vậy, ngoài những phong trào thi đua toàn quốc, mỗi thành phố cần lựa chọn, phát động các đợt thi đua ngắn hạn để giải quyết những việc khó, việc mới, trọng tâm của thành phố. Tuy là riêng nhưng được tổng hợp, đánh giá vào thi đua chung.

Quan tâm đến việc khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể có thành tích trong kháng chiến, các hình thức khen thưởng lịch sử; tăng số lượng khen thưởng, hướng về cơ sở, người lao động trực tiếp, chú trọng khen thưởng đột xuất. Đồng thời phải tạo khí thế, khích lệ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang… đề cao trách nhiệm, bản lĩnh, dấn thân vì việc chung.

Tại Hội nghị, Đà Nẵng đã bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương cho thành phố Hải Phòng. Lãnh đạo năm thành phố trực thuộc Trung ương cùng ký kết giao ước thi đua năm 2023.