Hoạt động thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới và kết quả tích cực

NDO - Ngày 22/3, tại tỉnh Hải Dương, Khối thi đua các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức liên hiệp (Khối thi đua) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua; Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Khối phó Khối thi đua; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, năm 2022, cùng với cả nước, các tổ chức thành viên trong Khối đã chủ động bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, các nội dung, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để triển khai đạt kết quả các kế hoạch; công tác thi đua, khen thưởng từng bước có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát.

Việc triển khai các phong trào thi đua ngày càng được chú trọng thông qua nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, tạo nên động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Hoạt động của Khối thi đua được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn, ngày càng sáng tạo, đổi mới về hình thức và hiệu quả về nội dung tổ chức.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Công tác khen thưởng có chuyển biến bước đầu, chú trọng khen thưởng hướng về cơ sở, đơn vị có nhiều khó khăn, khắc phục vươn lên, các cá nhân thực sự tiêu biểu trên các lĩnh vực, gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, các mô hình mới. Các đơn vị chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng, động viên các tổ chức cá nhân, các trường hợp có thành tích, đồng thời quan tâm hơn trong việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, người trực tiếp lao động, sản xuất, các chức sắc tôn giáo, người uy tín trong cộng đồng, người dân tộc thiểu số...

Tuy nhiên, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua khen thưởng của Khối còn một số hạn chế, như: Công tác nhân rộng điển hình tiên tiến trong Khối thi đua chưa được quan tâm đúng mức. Một số nội dung của công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá phong trào thi đua vẫn còn hình thức. Kinh phí khen thưởng ở một số thành viên còn hạn chế, chưa bảo đảm mức thưởng theo quy định.

Hoạt động thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới và kết quả tích cực ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động thi đua năm 2022 của Khối thi đua các tổ chức chính trị-xã hội nêu rõ, năm 2022, các tổ chức thành viên trong Khối đã chủ động bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để triển khai đạt kết quả các kế hoạch; công tác bảo đảm hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra và cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn; công tác thi đua, khen thưởng từng bước có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục triển khai tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động bằng nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, tạo nên động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, những hoạt động nổi bật của tổ chức trong năm 2022; đồng thời để xuất những giải pháp cụ thể để triển khai nhiệm vụ năm 2023, từ đó triển khai thực hiện tốt các nội dung Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2023; đồng thời tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên cơ sở bảo đảm đúng quy định...

Từ nội dung thảo luận tại Hội nghị, các thành viên trong Khối đã thống nhất nội dung giao ước thi đua năm 2023 với 6 nội dung trọng tâm, như: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức trong Cụm thi đua.

Tiếp tục đổi mới và cụ thể hóa các Phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ, gắn với triển khai thực hiện các cuộc vận động, chương trình, phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của mỗi tổ chức. Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, thúc đẩy phong trào thi đua, các cuộc vận động của từng tổ chức.

Phát động và tổ chức triển khai thực hiện đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong năm; phát động các đợt thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Tăng cường tiếp xúc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng để nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của Mặt trận tại các kỳ họp của Quốc hội, tập trung triển khai các nội dung giám sát đã hiệp thương, thống nhất để phối hợp thực hiện trong năm 2023, tích cực và chủ động góp ý vào các dự thảo luật, chủ trương phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, ngành; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị thành viên và hoạt động chung của Cụm thi đua, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh...

Tại Hội nghị, thay mặt các thành viên trong Khối thi đua, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã trao 100 suất quà tặng hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

Hội nghị đã thống nhất suy tôn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Khối trưởng và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là Khối phó Khối thi đua năm 2023.