Đại biểu Nguyễn Văn Thi (Bắc Giang) phát biểu thảo luận tại hội trường sáng 31/5. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Không thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ ba, sáng 31/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị không thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Phiên họp tại hội trường của Quốc hội sáng 31/5. (Ảnh: LINH KHOA)

Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật về phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế diễn ra thường xuyên, việc tiếp tục hoàn thiện quy định của pháp luật về phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca là rất cần thiết để đáp ứng yêu cầu vừa bảo đảm sự tôn nghiêm của các biểu tượng quốc gia trong đời sống xã hội, vừa bảo đảm quyền thụ hưởng của người dân.

Quang cảnh Hội nghị góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. (Ảnh: Kỳ Anh)

Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ để phát triển và hội nhập

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, qua 16 năm thi hành, Luật Sở hữu trí tuệ bộc lộ những bất cập, khó khăn, vướng mắc. Do đó, việc sửa đổi lần này là yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. (Ảnh: Duy Linh)

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 28/3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Hội nghị thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.