Quang cảnh Hội nghị.

Gặp mặt các đồng chí cán bộ điều động, luân chuyển thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Sáng 5/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị gặp mặt các cán bộ Trung ương điều động, luân chuyển diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác điều động, luân chuyển. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.
Lãnh đạo huyện tham dự Ngày hội Đại đoàn kết ở xã Mường Lống.

Tôi luyện đội ngũ cán bộ qua luân chuyển, điều động ở huyện Kỳ Sơn

Thông qua luân chuyển, điều động cán bộ, nhất là việc tăng cường cho cơ sở đã giúp đội ngũ cán bộ có cơ hội trải nghiệm thực tế, tích lũy kinh nghiệm và năng lực thực tiễn ở nhiều lĩnh vực để trưởng thành, đó là việc làm mới, sáng tạo của huyện vùng cao 30a Kỳ Sơn.