Hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra sôi động trong quý I/2023

NDO - Hoạt động vận tải duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong khi số lượt khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh là những điểm sáng trong hoạt động thương mại và dịch vụ trong quý I đầu năm nay.
0:00 / 0:00
0:00

Số liệu công bố ngày 29/3 bởi Tổng cục Thống kê cho thấy, các hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra sôi động trong 3 tháng đầu năm 2023.

Khách quốc tế đến nước ta gấp gần 30 lần cùng kỳ năm trước

Trong đó, hoạt động vận tải duy trì đà tăng trưởng tích cực cả về vận tải hành khách và hàng hóa.

Cụ thể, vận tải hành khách quý I/2023 đạt 1.114,7 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 giảm 10,7%), và luân chuyển đạt 63,7 tỷ lượt khách, tăng 66,5% (cùng kỳ năm trước giảm 7,2%).

Vận tải hàng hóa trong quý đạt 549,8 triệu tấn, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 2%) và luân chuyển 117,4 tỷ tấn, tăng 21,9% (cùng kỳ năm trước tăng 11,1%).

Hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra sôi động trong quý I/2023 ảnh 1

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Số lượt khách quốc tế đến Việt Nam cũng tăng mạnh, phản ánh hiệu quả của chính sách mở cửa từ ngày 15/3/2022 sau đại dịch Covid-19, cũng như việc thúc đẩy xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tới các nước trên thế giới và kích cầu nội địa trong thời gian qua.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3/2023 ước đạt 895,4 nghìn lượt người, giảm 4% so với tháng trước và gấp 21,5 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2023, khách quốc tế đến nước ta ước đạt hơn 2.699,5 nghìn lượt người, gấp 29,7 lần cùng kỳ năm trước và bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra sôi động trong quý I/2023 ảnh 2

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 2.423,9 nghìn lượt người, chiếm 89,8% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 29,4 lần cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 241,9 nghìn lượt người, chiếm 9% và gấp 28 lần; bằng đường biển đạt 33,7 nghìn lượt người, chiếm 1,2% và gấp 936,3 lần.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.505,3 nghìn tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 ước đạt 501,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,0% so với tháng trước và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý I năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.505,3 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 5%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 10,3% (cùng kỳ năm 2022 tăng 2%).

Hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra sôi động trong quý I/2023 ảnh 3

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 11,4% so với năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 28,4%; doanh thu du lịch lữ hành gấp 2,2 lần; doanh thu dịch vụ khác tăng 17,6%.

Doanh thu hoạt động viễn thông trong quý ước đạt 86,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 0,3%).

Tổng số thuê bao điện thoại tại thời điểm cuối tháng 3/2023 ước đạt 130,5 triệu thuê bao, tăng 2,5% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó số thuê bao di động là 128,1 triệu thuê bao, tăng 3,1%. Số thuê bao truy nhập internet băng rộng cố định ước đạt gần 21,6 triệu thuê bao, tăng 9,2%.