Linh hoạt các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ về bảo hiểm xã hội

Từ ngày 13 đến 26/8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức 4 đoàn công tác tới cơ sở. Mục đích chính là đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, thu nợ, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh nỗ lực, linh hoạt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ (Ảnh: VSS).
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh nỗ lực, linh hoạt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ (Ảnh: VSS).

Tại các hội nghị đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại 8 cụm địa phương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh đã báo cáo Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc về những kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm 2022. Trong đó, tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác đôn đốc thu, thu nợ, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế..., từ đó tham mưu, đề xuất các giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Không ít khó khăn, vướng mắc

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, những tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến khó khăn trong công tác thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cũng như công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Đồng thời, việc thay đổi mức chuẩn hộ nghèo từ năm 2022 khiến mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu tăng. Điều này khiến các địa phương gặp khó trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Việc thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng khiến một bộ phận người dân không còn thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế… Những chính sách này đã tác động đến tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế ở một số địa phương.

Tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn xảy ra phổ biến. Bên cạnh các doanh nghiệp do tác động của dịch Covid-19 nên không có khả năng nộp hoặc phải chậm nộp bảo hiểm xã hội, vẫn còn có những doanh nghiệp cố tình chây ì, trốn đóng bảo hiểm xã hội…

Trong công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đại diện Bảo hiểm xã hội một số địa phương cho biết, nhiều vấn đề vướng mắc thời gian qua, trong đó có những tồn tại liên quan đến chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của những năm trước đây, cũng như tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế… đã được bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp giải quyết.

Theo báo cáo của tỉnh Đắk Lắk, đa số các cơ sở y tế trên địa bàn đã cung ứng đầy đủ vật tư y tế và hóa chất để bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

Còn với tỉnh Đắk Nông, hiện tỉnh vẫn bảo đảm cung ứng thuốc cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế theo đúng quy định; trong thời gian giao thời giữa các gói thầu, Sở Y tế đã ban hành các văn bản hướng dẫn cơ sở y tế mua sắm trong các trường hợp cấp bách để luôn bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh cho người dân.

Linh hoạt nhiều giải pháp

Tại các hội nghị, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và các Phó Tổng Giám đốc ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn chung của tập thể bảo hiểm xã hội các tỉnh thời gian qua.

Trước các khó khăn, vướng mắc của các tỉnh, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phân tích, đưa ra các chỉ đạo, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, đặc thù của từng tỉnh để phấn đấu đạt mục tiêu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022.

Với những khó khăn, vướng mắc của các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở các địa phương tiếp tục được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp, báo cáo và có giải pháp kiến nghị xử lý tới các cấp có thẩm quyền.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu trong những tháng cuối năm 2022, Bảo hiểm xã hội các tỉnh cần quyết tâm, nỗ lực, linh hoạt hơn nữa trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ.

Về công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phải tập trung, khẩn trương hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể như: Rà soát, đánh giá tình hình, kết quả trong việc tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đưa chỉ tiêu về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào các nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội đến cấp huyện, xã; ban hành các chính sách hỗ trợ một số nhóm đối tượng từ ngân sách địa phương.

Phân tích, đánh giá nguyên nhân giảm một số chỉ tiêu, từ đó đưa ra các giải pháp linh hoạt, phù hợp; tăng cường các giải pháp để tiệm cận 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Bám sát, theo dõi dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp; tăng cường rà soát, kiểm tra dữ liệu từ cơ quan thuế chuyển sang để phát hiện số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa tham gia; thường xuyên kiểm tra, bảo đảm 100% các xã, phường có điểm thu và các điểm thu đều có nhân viên trực.

Đối với lĩnh vực khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội các tỉnh cần tiếp tục giám sát, tăng cường quản lý chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đặc biệt đối với các chỉ tiêu quan trọng, kịp thời phát hiện tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế.

Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thiếu thuốc, vật tư y tế, bảo đảm quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế.

Thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế kịp thời, đúng quy định; nếu có vướng mắc cần báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được xử lý giải quyết, không để cơ sở khám, chữa bệnh thiếu kinh phí…

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội các tỉnh cần đẩy mạnh thanh tra đột xuất các đơn vị có dấu hiệu vi phạm; chủ động đề xuất và tích cực tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để đôn đốc thu, thu nợ. Thực hiện linh hoạt các giải pháp để chặn nợ mới phát sinh, thu nợ cũ; phối hợp với cơ quan chức năng ngay từ sớm để ngăn chặn, xử lý khi có dấu hiệu trục lợi, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...