Một cảnh trong phim Hóa giải. (Ảnh đoàn làm phim cung cấp)

Bất ngờ từ một tuần phim

Rạp chiếu phim hơn 200 ghế nhưng buổi chiếu nào cũng bổ sung gần 100 ghế; nhiều khán giả đến trước giờ chiếu nhưng phòng kín chỗ đành ra về; lịch chiếu phim bế mạc 19 giờ 30 phút mới bắt đầu, nhưng từ 17 giờ nhiều khán giả đã có mặt giữ chỗ... Ðó là hình ảnh gây chú ý tại Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời "Ðề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943-2023) và 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) do Ðiện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức từ ngày 24 - 27/4/2023.
Đồng bào dân tộc trình diễn dân vũ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Gìn giữ bản sắc Việt trong phát triển văn hóa

Đề cương về văn hóa Việt Nam do Đảng ta đề xướng năm 1943 đã nêu rõ 3 nguyên tắc trong phát triển văn hóa là “Dân tộc, khoa học, đại chúng”. 80 năm đã đi qua, những đòi hỏi trong thời kỳ hội nhập cũng như trong kỷ nguyên công nghệ số càng thấy rõ sự cần thiết của việc áp dụng sáng tạo các nguyên tắc này trong xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó, tính đại chúng bao gồm việc nhân dân sáng tạo, hưởng thụ, tiếp thu văn hóa đang đặt ra những vấn đề cấp thiết, là nhân tố quan trọng để tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển văn hóa tầm nhìn đến năm 2030 mà Chính phủ đã đề ra.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 3 năm 2023

Sáng 9/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 3/2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và kết nối tới 2.185 điểm cầu trên cả nước với hơn 74.750 đại biểu tham dự.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm. (Ảnh: TRANG ANH)

Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về văn học, nghệ thuật 80 năm qua

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 203-KH/BTGTW ngày 30/12/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 1/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Toạ đàm khoa học với chủ đề: “Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về văn học, nghệ thuật 80 năm qua”.
[Ảnh] Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam

[Ảnh] Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam

Tối 28/2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023) với chủ đề “Đề cương về Văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử”.
[Ảnh] Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam

[Ảnh] Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam

Tối 28/2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023) với chủ đề: “Đề cương về Văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử”.
Vai trò quan trọng của Đề cương trong hình thành và phát triển văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Vai trò quan trọng của Đề cương trong hình thành và phát triển văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Ngày 27/2, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển". Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu tại Hội thảo. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa.