Tuần phim “Kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)”

Tối 25/2, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Tuần phim “Kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)” tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội).
0:00 / 0:00
0:00
Khán giả xem giới thiệu Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Khán giả xem giới thiệu Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Tuần phim được tổ chức trong phạm vi cả nước, từ ngày 25/2 đến 3/3, do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp các sở Văn hóa và các đơn vị điện ảnh của các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết: Tuần phim là một hoạt động có ý nghĩa để kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo được thông qua. Sau 80 năm, những tư tưởng của Đề cương về Văn hóa Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tuần phim giới thiệu những bộ phim có đề tài, chủ đề về văn hóa, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước, con người Việt Nam. Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội) trình chiếu những tác phẩm điện ảnh như: Phim truyện: “Bình minh đỏ” (Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam), “Cơn giông” (Công ty cổ phần phim Giải phóng), “Phượng cháy” (Công ty cổ phần Phim truyện I), “Nhà tiên tri” (Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng phim truyện Việt Nam); phim tài liệu: “Hồ Chí Minh, năm 1946” (Công ty cổ phần Truyền thông Vietking), “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Chầu văn - âm hưởng linh thiêng” (Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương); phim hoạt hình: “Kỳ tích đầm Dạ Trạch”, “Tái sinh” và “Nguồn cội” (Công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam), “Đôi cánh kim cương” (Công ty cổ phần phim Giải phóng sản xuất).

Dịp này, Cục Điện ảnh tổ chức in, phát hành một số bộ phim truyện, phim tài liệu, hoạt hình dành cho các đơn vị điện ảnh phục vụ khán giả ở vùng sâu, vùng xa và biên giới, hải đảo.