Quang cảnh Kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh Phú Yên quyết định các nội dung quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, nhân sự địa phương

Ngày 1/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) thông qua một số Nghị quyết quan trọng liên quan định hướng phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; thực hiện các thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Nhiều khuyết điểm, hạn chế trong quản lý tài sản công tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Ngày 29/4, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức hợp tác nghiên cứu, đào tạo, liên kết đào tạo, cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ giai đoạn 2015-2019 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.