(Ảnh minh họa)

Không công bố thông tin, hai doanh nghiệp bị phạt 155 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính hai doanh nghiệp là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang và Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, với tổng số tiền phạt 155 triệu đồng do các vi phạm: không công bố thông tin, công bố thông tin không đúng thời theo quy định pháp luật nhiều tài liệu (báo cáo phát hành cổ phiếu, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên...)

(Ảnh minh họa)

Vi phạm công bố thông tin, Công ty Kho vận Petec bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 24/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Kho vận Petec, số tiền 70 triệu đồng, do không công bố thông tin, công bố thông tin không đúng hạn đối với nhiều tài liệu: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, nghị quyết đại hội đồng cổ đông...

(Ảnh minh họa)

Phạt 155 triệu đồng đối với 2 nhà đầu tư vì không công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với 2 nhà đầu tư, gồm: Công ty cổ phần CMC và ông Nguyễn Xuân Thủy, với tổng số tiền phạt là 155 triệu đồng, do không công bố thông tin phải công bố đối với nhiều tài liệu; không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

(Ảnh minh họa)

Không công bố thông tin, hai nhà đầu tư bị phạt 155 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính hai nhà đầu tư, là Công ty cổ phần Sữa Hà Nội và ông Quách Đình Việt Anh, với tổng số tiền phạt 155 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố theo quy định các tài liệu: báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trị công ty...; không công bố thông tin khi có thay đổi số cổ phiếu sở hữu có quyền biểu quyết...

Ảnh minh họa.

Công ty Cadovimex bị phạt 70 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex, số tiền 70 triệu đồng, vì đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với nhiều tài liệu: báo cáo tài chính, nghị quyết đại hội đồng cổ đông...

(Ảnh minh họa)

Không công bố thông tin, 2 nhà đầu tư bị phạt 200 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra các quyết định xử phạt hành chính 2 nhà đầu tư là Công ty cổ phần Quốc tế Holding và ông Dương Văn Việt, với tổng số tiền 200 triệu đồng do các vi phạm: không công bố thông tin phải công bố, không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

(Ảnh minh họa)

Thaiholdings bị phạt 260 triệu đồng vì giao dịch không báo cáo

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định phạt hành chính Công ty cổ phần Thaiholdings, số tiền 260 triệu đồng, vì không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch; đồng thời, phạt một nhà đầu tư cá nhân 15 triệu đồng, do báo cáo không đúng thời hạn kết quả thực hiện giao dịch.

(Ảnh minh họa)

Không báo cáo, hai nhà đầu tư bị phạt 150 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cho biết, đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hai nhà đầu tư là CTCP An Trường An và ông Phạm Minh Công, tổng số tiền 150 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin theo quy định pháp luật; không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.