Ảnh minh họa: Trần Hải.

Mức hưởng bảo hiểm y tế với điều trị nội trú quy định thế nào?

Khi người tham gia bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh đúng tuyến theo quy định và xuất trình đầy đủ thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, họ sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán theo tỷ lệ 100%, 95%, hoặc 80% chi phí khám, chữa bệnh. Điều này tùy thuộc vào đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. 

Khám mắt cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Nguyễn Đăng)

Đề nghị các tỉnh bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Tuyệt đối không để người bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua các thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế…. Đây là đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối các địa phương, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế.