Khai trương Phòng thử nghiệm khoáng sản, môi trường và an toàn thực phẩm

NDO -

Sáng 2-10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) Lào Cai phối hợp Viện hóa học công nghiệp Việt Nam khai trương Phòng thử nghiệm khoáng sản, môi trường và an toàn thực phẩm, đặt tại thành phố Lào Cai. Đây là Phòng thử nghiệm, kiểm định khoáng sản, môi trường và an toàn thực phẩm đầu tiên ở khu vực miền núi phía bắc. 

Phòng thử nghiệm Vilas 341 đặt tại thành phố Lào Cai.
Phòng thử nghiệm Vilas 341 đặt tại thành phố Lào Cai.

Chi nhánh Phòng thử nghiệm Vilas 341, thuộc Viện hóa học công nghiệp Việt Nam, đặt tại Lào Cai, có chức năng phân tích, giám định các loại tài nguyên, khoáng sản, hóa chất, nguyên liệu, thành phẩm; cung cấp các dịch vụ, tư vấn, giám sát môi trường, đánh giá tác động môi trường và công nghệ xử lý môi trường; kiểm soát chất lượng nông, lâm, thủy sản. Chi nhánh Phòng thử nghiệm Vilas 341, do ông Nguyễn Đoàn Huy, Giám đốc Trung tâm Phân tích - thuộc Viện hóa học công nghiệp Việt Nam trực tiếp phụ trách.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở NN và PTNT Lào Cai nhấn mạnh, sự tiện lợi của Phòng thử nghiệm Vilas 341 được đặt tại Lào Cai, sẽ rút ngắn thời gian và chi phí cho mỗi mẫu kiểm định. Trước đây, các mẫu kiểm nghiệm, kiểm định phải đưa về Hà Nội, chờ đợi trả kết quả thì nay có thể nhận kết quả tại Phòng thử nghiệm Vilas 341 (thành phố Lào Cai), rút ngắn thời gian rất nhiều. Không chỉ phục vụ cho Lào Cai mà Phòng thử nghiệm Vilas 341 còn đáp ứng nhu cầu kiểm định, kiểm nghiệm các loại mẫu khoáng sản và nông sản cho các tỉnh miền núi vùng Tây Bắc.

Hiện, Viện hóa học công nghiệp Việt Nam có 15 Trung tâm nghiên cứu, dịch vụ chuyên ngành và xưởng sản xuất, một phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về lọc hóa dầu. Viện hóa học công nghiệp Việt Nam đã được cấp Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 107/2006/NĐ-CP, Giấy phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng phòng thử nghiệm ISO/IEC 17025:2017, với mã số Vilas 341; được cơ quan có thẩm quyền công nhận là đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số Vimcert 087.