[Infographic] Một số thay đổi về chính sách bảo hiểm y tế từ năm 2023

Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở của người lao động tăng lên 1,8 triệu đồng. Việc điều chỉnh này sẽ tác động đến một số chính sách về bảo hiểm y tế trong năm 2023.
[Infographic] Một số thay đổi về chính sách bảo hiểm y tế từ năm 2023
[Infographic] Một số thay đổi về chính sách bảo hiểm y tế từ năm 2023 ảnh 1