[Infographic] 93,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2023

Theo Nghị quyết số 68/2022/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 mới được Quốc hội ban hành, mục tiêu đặt ra trong năm tới là tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,2% dân số.
[Infographic] 93,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2023 ảnh 1