[Infographic] 92,03% người dân đã tham gia bảo hiểm y tế

[Infographic] 92,03% người dân đã tham gia bảo hiểm y tế

Đến hết năm 2022, số người tham gia bảo hiểm y tế là hơn 91,1 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,03% dân số, bảo đảm tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.
[Infographic] 92,03% người dân đã tham gia bảo hiểm y tế ảnh 1
back to top