[Infographic] 3 điều chỉnh về bảo hiểm y tế khi dùng giấy tờ chứng minh cư trú thay sổ hộ khẩu

Nghị định 104/2022/NĐ-CP vừa ban hành có hàng loạt sửa đổi thủ tục hành chính có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, trong đó có 3 sự điều chỉnh về chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 1/1/2023.
[Infographic] 3 điều chỉnh về bảo hiểm y tế khi dùng giấy tờ chứng minh cư trú thay sổ hộ khẩu
[Infographic] 3 điều chỉnh về bảo hiểm y tế khi dùng giấy tờ chứng minh cư trú thay sổ hộ khẩu ảnh 1