Hơn 85% phòng học của các trường học đã được kiên cố hóa

NDO - Hiện cả nước có khoảng 459.100 phòng học các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, hơn 85% trong số này đã được kiên cố hóa.
Hơn 85% phòng học của các trường học đã được kiên cố hóa ảnh 1

* Số liệu đã được làm tròn. Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo