Hơn 2.000 tỷ đồng phát triển lâm nghiệp bền vững ở Cà Mau

NDO - Theo kế hoạch vừa ban hành, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Cà Mau đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng cho Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, góp phần duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt hơn 18%, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 5%/năm.
0:00 / 0:00
0:00
Trồng rừng sau khai thác ở miệt rừng ngập mặn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
Trồng rừng sau khai thác ở miệt rừng ngập mặn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Chiều 24/3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, theo quyết định vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, trong giai đoạn 2021-2025, Cà Mau đầu tư 2.014 tỷ đồng để thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững (Chương trình-PV). Trong đó, vốn ngân sách nhà nước 220 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển 144 tỷ đồng, vốn sự nghiệp kinh tế 76 tỷ đồng, còn lại là các nguồn vốn hợp pháp khác.

Chương trình nêu trên của Cà Mau nhằm hiện thực hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ban theo Quyết định số 809/QĐ-TTg (ngày 12/7/0222) về Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, nhằm quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển, sử dụng bền vững diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất hiện có và diện tích rừng được tạo mới trong giai đoạn 2021-2025.

Song hành đó là phát huy hiệu quả vai trò, chức năng của rừng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, phòng hộ, bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân, tạo thêm nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh khu vực ven biển và hải đảo, qua đó góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Hơn 2.000 tỷ đồng phát triển lâm nghiệp bền vững ở Cà Mau ảnh 1

Trồng rừng sau khai thác ở miệt rừng ngập mặn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Qua thực hiện Chương trình nêu trên, Cà Mau đặt mục tiêu duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt trên 18%; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 5%/năm, năng suất rừng trồng đạt bình quân 30m3/ha/năm; diện tích rừng trồng sản xuất thâm canh đạt 25.000ha; góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người tham gia các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng. Đến năm 2025, thu nhập từ rừng trồng là rừng sản xuất tăng bình quân khoảng 1,5 lần/đơn vị diện tích so năm 2020...

Cà Mau hiện có tổng diện tích tự nhiên hơn 527.000ha, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp do các đơn vị quản lý là hơn 143.600ha. Trong số này, diện tích có rừng tập trung hơn 94.000ha, phân bổ tập trung chủ yếu ở khu vực rừng U Minh Hạ ở các huyện vùng ngọt, và khu vực rừng ngập mặn ở các huyện vùng mặn chuyên nuôi trồng thủy sản.

Trong năm 2023, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Cà Mau là gần 190 tỷ đồng.