Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh”

NDO - Ngày 14/5, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh”. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024), 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2024), Hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Thượng tá, Thạc sĩ Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam khẳng định: Cách đây tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua 56 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường “máu trộn bùn non, gan không núng chí không mòn”, quân dân Việt Nam đã đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của thực dân Pháp, làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn.

“Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; khẳng định và làm sâu sắc hơn giá trị vĩ đại, tầm vóc, ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ. Từ đó khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”- Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nhấn mạnh.

Với hơn 70 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo trong cả nước, hội thảo tập trung thảo luận những nội dung chính về: Hoàn cảnh lịch sử Chiến dịch Điện Biên Phủ, âm mưu của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ trong Kế hoạch Navarre; Chủ trương, đường lối, sự chỉ đạo chiến lược tài tình của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về chính trị, quân sự, ngoại giao; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Quân ủy, Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Chiến dịch, trong đó có vai trò của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Chiến dịch.

Bên cạnh đó là tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của quân và dân Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; sự phối hợp giữa các địa phương, các lực lượng vũ trang trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; giới thiệu những tư liệu, tài liệu, hình ảnh, hiện vật, hồi ký về Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hội thảo cũng thể hiện sâu sắc hơn tình đoàn kết chiến đấu giữa quân đội và nhân dân ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia, sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các nước Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em, cùng nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới góp phần vào thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Từ đó, hội thảo đánh giá tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Chiến dịch Điện Biên Phủ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; đề xuất giải pháp góp phần phát huy hiệu quả giá trị di sản của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết: Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh” do hai Bảo tàng quốc gia của Việt Nam đồng tổ chức, nên vấn đề sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị những tài liệu, hiện vật, di tích liên quan tới Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tại hai Bảo tàng cũng như tại vùng đất Điện Biên anh hùng được nhiều học giả, nhà nghiên cứu quan tâm.

Một số tham luận đã giới thiệu những tài liệu, hiện vật, di tích quan trọng liên quan đến Chiến thắng Điện Biên Phủ như: những vật dụng đã song hành cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình chỉ đạo Chiến dịch; những hiện vật thể hiện vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; sự ủng hộ của nhân dân cả nước cho chiến dịch… Từ đó, phân tích những kết quả đạt được, điểm còn hạn chế, và đề ra những giải pháp cụ thể nhằm phát huy giá trị của những hiện vật và di tích trong giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ giai đoạn hiện nay.

"Hội thảo là dịp để chúng ta cùng nhìn lại, hiểu hơn về một giai đoạn lịch sử đầy khó khăn, gian khổ, mất mát nhưng cũng vô cùng hào hùng của dân tộc Việt Nam; từ đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tiếp tục kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng hào hùng, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những bài học quý báu của Chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, để đất nước Việt Nam có thể “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời", Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nhấn mạnh.